PROMOTOR: CONCELLO DE A ILLA DE AROUSA
Nº EXPEDIENTE: L23-1920-17-0214
SITUACIÓN: Arousa, San Xulián, A Illa de Arousa
DESCRICIÓN:
O Concello de A Illa de Arousa proxecta á adecuación dun local municipal que ata o de agora funcionaba como biblioteca, de recente traslado a outras dependencias municipais, para que funcione como centro formativo. A adecuación deste local para centro formativo e posterior inserción laboral de colectivos desfavorecidos. Mulleres paradas de larga duración, xente nova en busca de inserción laboral, e sectores que necesiten unha nova reinserción laboral. Dentro das obras a executar vaise a realizar unha división do local no esquema funcional requirido e dotación de carpintería interior

ORZAMENTO TOTAL: 10.000,00 €
AXUDA CONCEDIDA: 4.560,00 €
PORCENTAXE DA AXUDA: 45,60%