PROMOTOR: CONCELLO DE VILANOVA DE AROUSA
Nº EXPEDIENTE: L21-1920-17-0180
SITUACIÓN: Lg Boutrin – Caleiro – Vilanova de Arousa
DESCRICIÓN:
Con este proxecto o Concello de Vilanova ampliará o centro de formación de novas tecnoloxías no baixo cuberta. Na actualidade a planta baixa está adicada a cursos de formación de informática, cursos de manexo de drones, etc, pero debido a gran demanda o Concello precisa de mais espazo para impartir  este tipo de formación os seus veciños. O Concello é pioneiro na formación con TICS dentro da comarca de O Salnés

ORZAMENTO ACEPTADO: 88.965,24€
AXUDA CONCEDIDA: 20.000,00€
PORCENTAXE DA AXUDA: 61,20%