PROMOTOR: CONCELLO DE VILANOVA DE AROUSA
Nº EXPEDIENTE: L23-1920-17-0219
SITUACIÓN: San Roque do Monte, San Miguel de Deiro, Vilanova de Arousa
DESCRICIÓN:
O obxecto é acondicionar e devolver a este espazo as características orixinais de cando foi creado, e fomentar as relacións veciñais, e fortalecer hábitos de vida saudables entre a poboación. Para garantir a seguridade dos cativos e dos maiores, ó mesmo tempo que desenrolan as capacidades físicas e emocionais das persoas. Ó manter os contornos anteriormente descritos, deste tipo de infraestruturas, permite fomentar as actividades deportivas e de mantemento para a poboación e con isto, coidar a súa saúde e benestar, ó mesmo tempo que se consegue dinamizar a vida social nos contornos rurais. A inversión que se vai realizar irá destinada ó mantemento de xogos infantís e xogos para adultos, que abranguen os distintos rateos de idade, dende infantil ata adultos.

ORZAMENTO TOTAL:29.098,81 €
AXUDA CONCEDIDA: 16.760,91 €
PORCENTAXE DA AXUDA: 57,60%