PROMOTOR: CONCELLO DE VILANOVA DE AROUSA
Nº EXPEDIENTE: L17-1920-17-0023
SITUACIÓN: Boutrín – Caleiro – Vilanova de Arousa
DESCRICIÓN:
Ampliación do centro de formación de novas tecnoloxías na primeira planta. Na actualidade a planta baixa está dedicada a cursos de formación de informática, cursos de manexo de drons, etc, pero debido a gran demanda o Concello precisa de mais espazo para impartir este tipo de formación os seus veciños. Vanse a acondicionar dúas amplas aulas pechadas , unha sala de traballo, aseos, vestíbulo-distribuidor.

ORZAMENTO ACEPTADO: 139.022,55 €
AXUDA CONCEDIDA: 64.600,00 €
PORCENTAXE DA AXUDA: 61,20 %"