PROMOTOR: CONTROL Y ANÁLISIS ALIMENTARIOS DEL SALNÉS S.L.P.
Nº EXPEDIENTE: L18-1920-17-0075
SITUACIÓN: Vilanoviña – Paradela – Meis
DESCRICIÓN:
O proxecto consiste en automatizar a xestión da empresa para mellorar a calidade, eficiencia e rapidez dos servizos prestados. Tamén se vai acondicionar o local para garantir a estabilidade térmica dos equipos favorecer o seu funcionamento e vida útil operativa. Para isto e preciso a adquisición de Un Software exclusivo específico de laboratorio e equipos informáticos.

ORZAMENTO ACEPTADO: 10.678,36 €
AXUDA CONCEDIDA: 3.956,33 €
PORCENTAXE DA AXUDA: 37,05 %