• DOG Núm. 12 Mércores, 18 de xaneiro de 2017. AGADER.

  RESOLUCIÓN do 29 de decembro de 2016 pola que se publica o Acordo do Consello de Dirección do 29 de decembro de 2016 polo que se aproban as bases reguladoras das axudas que se tramiten ao abeiro da medida Leader (submedidas 19.2 e 19.4), cofinanciadas co Feader no marco do Programa de desenvolvemento rural de Galicia 2014-2020 (PDR).

  Documentación
  PDF Bases reguladoras LEADER 2014-2020

 • DOG Núm. 20 Luns, 30 de xaneiro de 2017

  AGADER. RESOLUCIÓN do 30 de decembro de 2016 pola que se convocan, mediante tramitación anticipada de gasto, subvencións para a execución de proxectos ao abeiro da submedida 19.2 (apoio para a realización de operacións conforme a estratexia de desenvolvemento local participativo), da medida Leader do Programa de desenvolvemento rural de Galicia 2014-2020, para as anualidades 2017 e 2018, cofinanciadas co Fondo Europeo Agrícola de Desenvolvemento Rural.

  Documentación
  DOG Núm. 20 Luns, 30 de xaneiro de 2017.Conv. subv. anualidades 2017_2018

 • Lei 9/2007 de subvencións de Galicia

  Lei 9/2007, do 13 de xuño, de subvencións de Galicia.
  Documentación
  PDF Lei de subvencións de Galicia

 • Plan Galego de Controis FEADER

  O Plan Galego de Controis FEADER establece principios básicos e disposicións particulares en materia de planificación e execución dos controis nas medidas de desenvolvemento rural incluídas no PDR de Galicia.
  Documentación
  PDF Plan Galego de Controis FEADER