PROMOTOR: CMVMC DE NOALLA
Nº EXPEDIENTE: L17-1920-17-0019
SITUACIÓN: A Lanzada – Noalla – Sanxenxo
DESCRICIÓN:
Creación dunha zona de esparexemento para a recuperación deste espazo natural a carón da praia da Lanzada. Espazo protexido dentro do marco rede natura 2000. Instalación dunha zona de xogos para rapaces de 4-14 anos, recuperación da zona adicada actualmente como aparcadoiro mediante aporte de xabre cemento, colocación de valado perimetral que impida o acceso de tráfico rodado a zona de actuacións e creación dunha zona de esparexemento mediante a instalación de mobiliario tipo mesas e bancos.

ORZAMENTO ACEPTADO: 76.138,99 €
AXUDA CONCEDIDA: 34.719,38 €
PORCENTAXE DA AXUDA: 45,60 %