PROMOTOR: CRELPABE, S.L.
Nº EXPEDIENTE: L19-1920-17-0117
SITUACIÓN: Penente – San Vicente de Nogueira – Meis
DESCRICIÓN:
O proxecto parque didáctico de lecer de Meis é un proxecto de esparexemento con distintas ofertas de ocio e tempo libre, enclavadas na zona das Rías Baixas que pretende, con seu carácter innovador no que ao conxunto de actividades acuáticas se refire, impulsar e actuar como foco de atracción turística e impulso da comarca de Pontevedra e de toda a súa zona de influencia, paisaxes e natureza, gastronomía e patrimonio cultural son os seus principais atractivos, existindo unha tendencia a demandar produtos novos de calidade, con destinos alternativos, que inclúan turismo de natureza, cultural, activo e gastronómico.

ORZAMENTO ACEPTADO: 5.095.423,74€
AXUDA CONCEDIDA: 200.000,00€
PORCENTAXE DA AXUDA: 5,00%