PROMOTOR: CELENIS INVERSIONES S.L.
Nº EXPEDIENTE: L19-1920-17-0126
SITUACIÓN: Santo Tome e Santa María – Caldas de Reis
DESCRICIÓN:
Creación dun establecemento hostaleiro con categoría de 3 estrelas, con unha dispoñibilidade de 9 habitacións situado na Rúa Real de Caldas de Reis, en pleno Camiño Portugués, e na final da 4ª etapa. Este proxecto contribúe a valorizar o patrimonio cultural do Camiño e do propio casco antigo da vila de Caldas de Reis mediante a reforma e posta en valor de un edificio antigo catalogado, afectado por Patrimonio, e incluído no ARI de Caldas de Reis, como a conservar no PXOM en vigor situado no Camiño Portugués.

ORZAMENTO ACEPTADO: 197.916,79€
AXUDA CONCEDIDA: 78.177,13€
PORCENTAXE DA AXUDA: 39,50%