ADQUISICIÓN DUN EQUIPO DE MANTEMENTO DE SISTEMAS DE CONFORT TÉRMICO EN VEHÍCULOS, RECARGA E RECICLADO DE AIRE

PROMOTOR: TALLERES SENÍN S.L. Nº EXPEDIENTE: L18-1920-17-0095 SITUACIÓN: Lg. de Senin – Santa María de Xanza – Valga DESCRICIÓN: TALLERES SENÍN pretende diversifica-la súa actividade e aumenta-lo seu volume de negocio entre un 5 e un 10% por aumento da oferta ofrecendo un novo servizo de mantemento de sistemas de confort térmico en vehículos. Neste…

ADQUISIÓN FORNO DE CERÁMICA E ACONDICIONAMENTO LOCAL PARA INSTALACIÓN EXTERIOR

O promotor ten previsto o acondicionamento dun local na zona exterior dunha edificación municipal existente, o CODI, e a adquisición e instalación dun forno de cerámica para a posta en marcha dun taller obradoiro de cerámica dirixido a persoas con diversidade funcional. A posta en marcha realizase en colaboración con ASDIVALU (Asociación de persoas con discapacidade dos Vales Ulla Umia) de voluntarios. Con este proxecto prestarase un servizo de igualdade e benestar que mellore a calidade de vida das persoas con diversidade funcional que incremente o nivel educativo e as capacidades dos individuos participantes, que implique a oferta de unha nova actividades de ocio e tempo libre e integración de persoas con discapacidade.